napsgeareudomestic
bannednutritionRegenRx
D
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Nói chung, bán dâm là phạm pháp, không thể biện hộ rằng vì họ đẹp nên họ dễ sa ngã. Dù họ có đẹp đến mấy thì xã hội cũng sẽ không bao giờ chấp nhận được lý do này.
    da thach anh
    - Những người đã bị tố hầu hết đều không tên tuổi lắm. Liệu có phải họ chỉ mượn danh "người mẫu" để hành nghề mại dâm?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top Bottom