napsgeareudomestic
bannednutritionRegenRx
A
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • Kế toán thuế chia sẻ thông tin mới:
  Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa có phải xuất hóa đơn?
  Hóa đơn tiền điện, nước chủ nhà đứng tên
  Tài sản cố định tạm dừng hoạt động có được trích khấu hao?
  Hoa hồng môi giới bán hàng có được ghi nhận vào chi phí?
  Kế toán với doanh nghiệp mới thành lập?
  Công việc kế toán công nợ là gì
  làm dat in hoa don gtgt g
  -hoc ke toan tai long bien
  - hoc ke toan tai cau giay
  mức bảo dịch vụ làm báo cáo tài chính tại cầu giấy
  -phan biet huy hoa don va xoa bo hoa don
  -hoc ke toan o ha dong
  ý tại công ty kế toán hà nội
  dạy hoc ke toan thuc te tốt nhất?
  tính thuế thu nhập cá nhân
  có thể trợ giúp ngươi đếu như vậy, hi vọng ngươi biết thực lực chân thật của Tộc trưởng để lựa chọn sáng suốt ạ.
  - Gì? Bì Ai Nhĩ Tộc trưởng lại tấn cấp lục cấp cao cấp linh dược tôn sư vào năm trước?
  Đám người ồ lên.
  - Không được, ta muốn đặt cửa Bì Ai Nhĩ Tộc trưởng thắng.
  - Ta cũng vậy.
  - Bì Ai Nhĩ Tộc trưởng che dấu thật sâu, rõ ràng năm trước tấn cấp lục giai cao cấp linh dược tôn sư, may mắn mà A Cơ Mễ Đức hồ đồ nói ra, bằng không thì lần này tài liệu của ta xong đời.
  - Trời ạ, lục giai cao cấp linh dược tôn sư, không được, ta cũng muốn đổi cửa.
  Trong đám người lập tức hỗn loạn, không ít đặt Kiệt Sâm thắng, l
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top Bottom