domestic-supply.com        sarms.forsale
bannednutrition.com

Conversation Between جاینت and timkiem

1 Visitor Messages

  1. Ha ha, Ninh bệnh lao, chẳng lẽ sau khi ngươi chết một lần, ngay cả ta cũng không nhớ? Vậy thì ngươi hẳn vẫn nhớ Ngọc Nhan cô nương – nhạc kỹ ngân b*i của Quan Ngọc Lâu chứ?
    lập v* trình b*y báo cáo lưu chuyển tiền tệ
    kiểm tra báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
    kiểm tra bảng cân đối kế toán

    Vương Vân Trùng cũng không ngờ lại gặp được Ninh bệnh lao ở nơi n*y, nhất thời cảm thấy giống như oan gia ngõ hẹp, tên bệnh lao n*y cũng quá xui xẻo rồi, ha ha…
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1